Project info

Project Name: Tourist Center of Anlong Limestone Resort

Location: Dushan Town, Anlong County, Southwest Guizhou Autonomous Prefecture, Guizhou Province

Client: Anlong Heyun Tourism and Cultural Development Co.,Ltd

Design Company: 3andwich Design / He Wei Studio

Principal Architect: He Wei

Design Team: Chen Long, Mi Jian, Sun Qi, Zhao Zhuoran, Song Ke, Wu Qiancheng

Consultant: Nie Jian, Wang Bin

Building area: 1400 sqm

Period of Design: May 2016 – Sept 2016

Period of Construction: Aug 2016 – Jul 2017

Resident Engineer: Jin Leizhu, He Xiugen

Cooperation Company: Mountain Journey (China) Co., Ltd.

Interior Construction Drawing Design Company: Hongshang Design

Interior Furnishing: TYMJ Home Furnishing

Photographer: Jin Weiqi