Project info

Project name:Persimmon Garden
Location: Wangjiatuan Town, Weihai , Shandong Province
Design Company: 3andwich Design / He Wei Studio
Website: www.3andwichdesign.com
E-mail:contact_3andwich@126.com
Principal Architect: He Wei
Design Team: Chenlong, Zhang Jiaojie,Sang Wanchen,Liqiang,Wu Lijun
On-site:Representative: Liu Weidong
Soft outfit counselor: Baibing
Building area:480 sqm
Cooperation company:Beijing VAGE Institute of Architectural Design & Planning Co., Ltd
Period of Design: Dec. 2017 – Apri 2018
Period of Construction: 2018
Photographer: Jin Weiqi